Logo sponsora projektu

Mając pełną świadomość, że sukces Spółki zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów i ich zadowolenia, Zarząd przyjmuje jako cel nadrzędny świadczenie usług konkurencyjnych na rynku zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym oraz spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska jak również dążenie do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących środowiska.
Jakość i poszanowanie środowiska naturalnego jest priorytetem w Spółce, dotyczy to pracy na każdym stanowisku i obowiązuje całą załogę.

Mając powyższe na uwadze, jako główne cele polityki jakości i środowiskowej przyjęto:

 • nieustanny rozwój Spółki oraz dodatni wynik ekonomiczny,
 • zdobycie uznania klientów i znaczącej pozycji na rynku,
 • doskonalenie procesu realizacji usług,
 • ciągłe poszerzanie kręgu podmiotów korzystających z naszych usług
 • stworzenie nadzorowanej i bezpiecznej gospodarki odpadami,
 • racjonalizację zużycia surowców, materiałów, energii elektrycznej i wody,
 • stałe zmniejszanie wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby,
 • zapobieganie sytuacjom awaryjnym.
 • działanie na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego.

Cele te realizujemy przez:

 • wnikliwy przegląd wymagań i oczekiwań klientów,
 • sprawdzony system oceny i doboru dostawców,
 • zaangażowanie całej załogi w sprawy jakości i ochrony środowiska,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej wszystkich pracowników w celu przygotowania ich do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z celami polityki jakości i środowiska,
 • stosowanie technologii przyjaznych środowisku.


Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki jakości i środowiska, jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001. Kierownictwo Spółki deklaruje ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Doświadczenie

Terminowość

Wykwalifikowana
kadra

Kompleksowa
obsługa

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

"TRANSKOL" Sp. z o.o.

ul. Długa 29; 25-650 Kielce

Tel. (41) 345 34 75

Kom. 506 173 222

Mail: sekretariat@transkol.eu

 Zobacz mapę dojazdu