Logo sponsora projektu

 

---------------------------------------------------------------------

Data rozpoczęcia: 30.12.2020 - Data zakończenia: 07.01.2021

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Kaliska Kujawskie – Czerniewice – Etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny”.

 • Przebudowa toru nr 2 od km 28,410 do km 37,803 wraz ze wzmocnieniem podtorza, budowa peronu jednokrawędziowego nr 2 na przystanku osobowym Wiktorowo w km 33,310.
 • Przebudowa sieci trakcyjnej w torze nr 2, wykonanie uszynienia grupowego, budowa sieci powrotnej, budowa 4-otworowej kanalizacji kablowej – 11 szt. studni, przebudowa oświetlenia zewnętrznego, montaż 11 słupów oświetleniowych.

---------------------------------------------------------------------

Data rozpoczęcia: 12.02.2020 - Data zakończenia: 26.10.2020

Budowa rozjazdu łączącego tor bocznicowy planowanej bazy utrzymaniowo – naprawczej „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. w Radomiu z torem nr 12 w stacji Radom.

 • Wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 12 na linii kolejowej dwutorowej, zelektryfikowanej wraz z regulacją toru i wzmocnieniem podtorza
 • Zabudowa nowego rozjazdu nr 73 Rz 49E1 R-300 na torze 12 wraz z wykonaniem podtorza i odwodnienia
 • Budowa sieci trakcyjnej nad istniejącym torem nr 12 i budowanym rozjazdem na odcinku od km 103,260 do km 102,716
 • Budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) z kablami zasilającymi od km 102,311 do km 102,751
 • Budowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor) z kablem zasilającym z istniejącej szafy kablowej EOR5 od km ok. 102,871
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) w miejscu kolizji z budowanym rozjazdem od km 102,796 do km 102,876

---------------------------------------------------------------------

Data rozpoczęcia: 27.05.2019 - Data zakończenia: 28.11.2019

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Roboty torowe na szlaku Zawadówka – Uherka w ramach projektu prace na linii kolejowej nr 7 na odcinku Lublin – Dorohusk

 • Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w torze nr 1 km 245,500 do km 246,070 torze nr 2 w km 245,450 do km 246,060 szlak kolejowy Zawadówka -Uherka linia kolejowa nr 7 wraz odbudową przejazdu kolejowo – drogowego 2 torowego w technologii Strail w ciągu ul. Lubelskiej w mieście Chełm.

---------------------------------------------------------------------

Data rozpoczęcia: 30.04.2019 - Data zakończenia: 18.11.2019

Zaprojektowanie i wykonanie robót  dla zadania „Kompleksowy remont sieci trakcyjnej na odcinku Sędzice – Radliczyce tor 1 od km 74,631 do km 85,337 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice”

 • Remont sieci trakcyjnej o łącznej długości 11,375 m.b. w torze nr 2 na linii nr 14 odcinek Sędzice – Radliczyce tor nr 1, całkowity demontaż istniejącej sieci trakcyjnej na remontowanym odcinku, zabudowa nowych konstrukcji na fundamentach palowych.

---------------------------------------------------------------------

Data rozpoczęcia: 31.01.2019 - Data zakończenia: 02.12.2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót w stacjach Radymno i Przeworsk oraz na szlaku Przemyśl – Hurko w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa”

 • Przebudowa toru nr 1 od km 222,696 do km 223,557; nr 2 km 222,696 do km 223,546 szlaku Radymno – Żurawica, przebudowa stacji Radymno tor nr 2 i 4, remont peronu (przy krawędzi toru nr 2) i kładki dla pieszych z budową wind wraz z oświetleniem, remont budynku nastawni, przebudowa przepustu Stacja Przeworsk w km 195,052, modernizacja przejazdów kolejowo – drogowych na szlaku Przemyśl – Hurko w km 246,433 i w km 247,967.
 • Przebudowa sieci trakcyjnej ,zabudowę 8 słupów z wysięgiem przez 2 tory przy torze nr 3, wymianę drutu jezdnego, uszynienie słupów trakcyjnych i kładki dla pieszych, zabudowa SSP wraz monitoringiem i oświetlenie na przejazdach kolejowych w km 246,433 i km 247,967.

---------------------------------------------------------------------

Data rozpoczęcia: 12.10.2018 - Data zakończenia: 19.12.2019

Odbudowa mijanki na linii kolejowej nr. 70 szlaku Chmielnik - Grzybów w ramach projektu „Zwiększenie przepustowości linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych"

 • Przebudowa toru nr 1 szlaku Chmielnik – Grzybów w km 24,000 – 25,200, odbudowa toru mijankowego nr 2 szlaku Chmielnik – Grzybów w km 24,114-25,013, zabudowa 4 rozjazdów typu 49E1 1:9 R-300, przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych z kat. D do kat. A w km 24,029 i 25,184, budowa kontenerowej nastawni dysponującej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
 • Przebudowa sieci trakcyjnej ,ustawienie nowych betonowych i stalowych konstrukcji wsporczych. Na torze głównym zasadniczym oraz na torze mijankowym zaprojektowano sieć typu C120-2C, przebudowa infrastruktury technicznej linii do parametrów eksploatacyjnych określonych prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do V = 80 km/h, a w ruchu towarowym do V = 60 km/h i nacisku na oś 22,5 T/oś.

---------------------------------------------------------------------

                                                   Etap II                            Etap III

Data rozpoczęcia:         31.03.2017                 31.10.2017

Data zakończenia:        30.11.2017                 30.11.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 22 na odcinku Radzice I – Radom Etap II oraz III” realizowanego w ramach projektu pn. „Prace projektowe na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek – Tomaszów Maz. – Radom oraz na przyległych łącznicach”

 • Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu toru nr 1 km: 29,060 do 80,560, remontu 30 przejazdów kolejowo – drogowych linii kolejowej nr 22 na odcinkach między stacjami kolejowymi: Radzice, Drzewica, Przysucha, Wolanów oraz łącznicy Wolanów – Radom oraz wymiana 16 kpl. rozjazdów i wstawek między rozjazdami na stacjach: Drzewica, Przysucha, Wolanów.
 • Zabudowa urządzeń SSP i oświetlenia przejazdów w km 41,264 , km 43,091 i km 47,772 na odcinku Drzewica-Przesłucha lk 22.

---------------------------------------------------------------------

Data rozpoczęcia: 11.07.2016 - Data zakończenia: 28.10.2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury w punktach ładunkowych – IRE Centralny” realizowana w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” część III- punkt ładunkowy Warszawa Rembertów linia nr 2

 • Remont placu ładunkowego wraz z rampą ładunkową oraz remont torów i rozjazdów w rejonie punktu ładunkowego.

---------------------------------------------------------------------

2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury w punktach ładunkowych – IRE Centralny” realizowana w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” część III- punkt ładunkowy Gostynin linia nr 33

 • Remont placu ładunkowego wraz z rampą ładunkową oraz remont torów i rozjazdów w rejonie punktu ładunkowego.

---------------------------------------------------------------------

2016

Wykonanie robót budowlanych  związanych z przebudową mostów stalowych w km 125,585 na linii nr 68 w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej

 • Kompleksowe wykonanie robót branży torowej obejmujących wymianę nawierzchni w torze nr 1 w km 125,521 – 125,670 w tym rozjazd nr 5 oraz wymianę nawierzchni w torze nr 2 w km 125,493 – 125,650 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk.

---------------------------------------------------------------------

Wykonanie robót budowlanych w części układu torowego wraz z odwodnieniem, ochroną środowiska i w zakresie modernizacji przejazdu. Szlak kolejowy Warszawa Włochy – Pruszków

 • Kompleksowa wymiana toru kolejowego oraz modernizacja przejazdu kategorii „F”.

---------------------------------------------------------------------

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 7.1-71 Rozjazdy zadanie 1

 • Kompleksowa wymiana 132 kompletnych rozjazdów oraz przyległych odcinków toru na terenie Zakładów Linii Kolejowych: IZ Łódź, IZ Kielce, IZ Skarżysko Kamienna, IZ Lublin.

---------------------------------------------------------------------

Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew – Zgierz

 • Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu toru kolejowego, przebudowy peronów st. Łódź Stoki, Łódź Radogoszcz, Łódź Arturówek, rewitalizacji przejazdów i dojść do peronów wraz z trakcją elektryczną oraz rewitalizacji mostów, wiaduktów i przepustów – 11 obiektów.

---------------------------------------------------------------------

Kompleksowa wymiana toru nr 2 na linii nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z remontem 13 szt obiektów inżynieryjnych

 • Kompleksowa wymiana toru nr 2 na linii nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże oraz toru nr 1 wraz z remontem 13 sztuk obiektów inżynieryjnych.

---------------------------------------------------------------------

Modernizacja linii nr 525 Czachówek Południowy - Czachówek Wschodni

 • Modernizacja linii kolejowej nr 525 Czachówek Południowy – Czachówek Wschodni.

---------------------------------------------------------------------

Budowy i remonty bocznic kolejowych

 • Budowy i remonty bocznic kolejowych – ZPW „Trzuskawica” w Sitkówce-Nowinach, Elektrowni Połaniec, Elektrociepłowni Warszawskich, Elektrowni Kozienice, Celsa Huta Ostrowiec, Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”, Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Elektrowni Bełchatów, Nordkalk w Wolicy, Kamieniołomu „Wiśniówka” k. Kielc.

---------------------------------------------------------------------

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji – linia nr 154

 • Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji nawierzchni kolejowej na linii 154 Łazy Dąbrowa Górnicza Towarowa.

---------------------------------------------------------------------

Modernizacja Linii Kolejowej E-65

 • Modernizacja odcinka Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, przebudowa stacji kolejowych: Psary, Knapówka, Góra Włodawska, Korytów.

---------------------------------------------------------------------

Modernizacja Linii Kolejowej E-30

 • Przebudowa torów szlakowych na odcinku Opole Zachodnie – Dąbrowa Niemodlińska, Węgliniec – Bielawa Dolna, Węgliniec – Pieńsk.
 • Roboty torowe przy przebudowie stacji Lizawice na odcinku Opole – Wrocław – Legnica.

---------------------------------------------------------------------

Modernizacja Linii Kolejowej E-20

 • Roboty torowe przy przebudowie stacji kolejowych: Cienin, Bednary, Strzałkowo, Mińsk Mazowiecki, Miłosna, Mrozy.

Przebudowa szlaków kolejowych: Mrozy - Siedlce - Terespol, LOT A – Siedlce – Łuków LOT B – Łuków – Międzyrzec Podlaski.

 

Doświadczenie

Terminowość

Wykwalifikowana
kadra

Kompleksowa
obsługa

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

"TRANSKOL" Sp. z o.o.

ul. Długa 29; 25-650 Kielce

Tel. (41) 345 34 75

Kom. 506 173 222

Mail: sekretariat@transkol.eu

 Zobacz mapę dojazdu